Με την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων των δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων ξεκινά το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφέρεια υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στο πλαίσιο συνεργασίας προβλέπεται ότι θα γίνει καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Παράλληλα, θα καταγραφούν όλες οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εγκαταστάσεις, καθώς και το σύνολο των εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση του δημοσίου κτιρίου κατά τη λειτουργία του.

Το επόμενο βήμα αφορά στην επιλογή ορισμένων κτιρίων, πιλοτικά. Σε αυτά θα προχωρήσει η δημιουργία ενεργειακού μοντέλου με χρήση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ, ώστε να διαπιστωθεί η ενεργειακή τους κατάταξη. Ακολουθεί η αναβάθμισή τους.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, Νίκο Μπαλαμπάνη, «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την προστασία των ενεργειακών πόρων, καταβάλλει έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων στην περιοχή ευθύνης της».