Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων:

  • Αυτοψία στο ακίνητο
  • Αποτύπωση Ιδιοκτησίας – πολεοδομικών παραβάσεων
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Ενημέρωση – συμβουλές
  • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
  • Σύνταξη απαιτούμενων σχεδίων
  • Ηλεκτρονική υποβολή
  • Στατικός έλεγχος παραβάσεων
  • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ηλεκτρομηχανολογικού Ελέγχου (όπου απαιτείται – εξαιρούνται οι κατοικίες)
  • Μελέτη Στατικής Επάρκειας (όπου απαιτείται, η οποία εφόσον υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 10% επί του προστίμου)