Η Dominant-Engineering έχοντας στο Χαρτοφυλάκιο της ένα μεγάλο αριθμό κατασκευασμένων ιδιωτικών και δημοσίων έργων και στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της είναι στην φάση σχεδιασμού και εξέλιξης συστημάτων διαχείρισης εγκαταστάσεων έτσι ώστε να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων και δικτύων. Αποκτώντας τεχνογνωσία σε ευέλικτα προγράμματα συντήρησης και υιοθετώντας δοκιμασμένες πρακτικές, η εταιρεία θα εγγυάται την σωστή λειτουργία και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της και προστατεύοντας την αξία της επένδυσής τους. Σύντομα θα μπορούμε να παρουσιάσουμε το μοντέλο που θα στηρίζει όλες αυτές τις ενέργειες και θα μπορούμε να κοστολογούμε τις υπηρεσίες βάσει του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τομείς εξυπηρέτησης

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

  • Μετεγκατάσταση

  • Βελτιστοποίηση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εγκαταστάσεων

  • Περιποίηση εξωτερικών χωρών, χώροι πρασίνου