Τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα που έχουμε κατασκευάσει αποτελούν κυρίως υποσύνολα έργων του κτιριακού τομέα. Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θερμανσης, δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, κλιματισμός και αερισμός χώρων, παροχή εφεδρικής ενέργειας είναι μερικά από τους υποτομείς τις τεχνικής μας κατάρτισης. Αναζητώντας συνεχώς νέα υλικά και εξοπλισμό της αγοράς προσφέρουμε λύσεις πάνω στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας καταφέρνοντας την μεγίστη δυνατή οικονομία.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας πληροφορικής μελετήσαμε και κατασκευάσαμε με ειδικευμένους συνεργάτες συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα υποδομής πόλεων (SCADA). Ο συνδυασμός της συλλογής διαφόρων λειτουργικών και ηλεκτρικών παραμέτρων, η ασφαλής ασύρματη μεταφορά τους και η επεξεργασία αυτών με προγράμματα (software) απεικόνισης και διαχείρισης δεδομένων μας έδωσαν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση βιομηχανικών δικτύων

Στην λίστα αναφοράς μας θα δείτε τα έργα μας με σύντομες τεχνικές πληροφορίες.

Τα έργα μας