Στο τομέα της δόμησης η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί με την κατασκευή οικοδομών αστικού τύπου (πολυκατοικίες και μονοκατοικίες) έχοντας επιδείξει πλούσια εμπειρία σε όλη την διαχειρηση του έργου από την σύλληψη της ιδέας και αποτύπωση αυτής σε σχέδια, την εκπόνηση όλων των συνοδευτικών μελετών (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανο-λογικά, ενεργειακή μελέτη), την κατάρτιση προυπολογισμού του έργου με τις επί μέρους εργασίες, την επιλογή των υλικών και του εξοπλισμού της οικοδομής, την οργάνωση του εργοταξίου κατασκευής απαρτιζομένου από τις αναγκαίες καταρτισμένες ειδικότητες τεχνιτών καθώς και την έκδοση των εκάστοτε ισχύοντων αδειών, εγκρίσεων κ.α. νομικών υποχρεώσεων. Ακολουθώντας τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης αλλά και τους πολεοδομικούς κανονισμούς φτιάξαμε έργα που ενσωματώνουν την ασφάλεια, την αισθητική, την εργονομία, την οικονομία με τελικό σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη.

Στις νέες μας κατασκευες προσπαθούμε πλεον να εισάγουμε και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία του κτιρίου.

Πέραν της οικοδομικής δραστηριότητας έχουμε δώσει λύσεις σε δύσκολα θέματα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως τοίχοι αντιστήριξης, υπόγειες δεξαμενές και διάφορα αλλά προβλήματα στατικής.

Στην λίστα αναφοράς μας θα δείτε τα έργα μας με σύντομες τεχνικές πληροφορίες.

κτιριακά έργα

Τα έργα μας