Οι εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνουν την σύνδεση της δεξαμενής πάχυνσης με τα έργα μηχανής αφυδάτωσης ιλύος, την σύνδεση του φρεατίου στραγγιδίων με το φρεάτιο μερισμού της δεξαμενής αερισμού, Οικίσκο εφεδρικής ενέργειας, εσωτερική οδοποιία της μονάδας, αντλιοστάσιο εξόδου – φρεάτιο τροφοδοσίας φίλτρων-φρεάτιο φόρτισης καθαρών φίλτρων και αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης ΡΕ Φ315/100m.

​Φορέας κατασκευής: ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΤΑ – ΘΗΣΕΑΣ

 • ​Σύνδεση δεξ. Πάχυνσης με την μηχανή αφυδάτωσης
 • Σύνδεση φρεατίου στραγγιδίων με φρεάτιο μερισμού
 • Σύνδεση φίλτρων άμμου με το φρεάτιο τροφοδοσίας
 • Οικίσκος εφεδρικής ενέργειας με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 250KVA, πυρασφάλεια, και δεξαμενή καυσίμου
 • Εσωτερική οδοποιία της μονάδας επιφανείας 3.006μ2.
 • Αντλιοστάσιο εξόδου από οπλ. Σκυρόδεμα με μεριστή παροχής καθαρών και δυο αντλητικά συγκροτήματα κάθετου κοίλου άξονα 45kw υδραυλικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.
 • Βελτίωση συστήματος διάχυσης αέρα δεξαμενής βοθρολυμάτων με κυκλικούς διαχυτές EPOM
 • Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος προεσχαρισμού βοθρολυμάτων. Αποξήλωση παλαιού και εγκατάσταση και συνδεσμολογία νέου ηλεκτρικού πίνακα διανομής 400Α
 • Κατασκευή υπόγειου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με σωλήνα ΡΕ/189Μ
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης παροχής
 • Αποκατάσταση και επέκταση υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης ΡΕ Φ315/100μ στο Αιγαίο πέλαγος, κατασκευή τμήματος διαχυτήρα, ερματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και φρεάτιο φόρτισης από προκατασκευασμένα στοιχεία 1,40×1,90/h=6ημ.