Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αντλιοστασίων Λυμάτων αποτελείται από 22 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Aντλιοστάσια), 5 Αναμεταδότες σε διάφορα σημεία της πόλης, 2 Σταθερούς Σταθμούς Ελέγχου (Κεντρικός και Περιφερειακός) και 1 Φορητός Σταθμός . Με την λειτουργία του συστήματος επιδιώκεται η επίτευξη της εξ΄ αποστάσεως συνεχούς εποπτείας των αντλιοστασίων λυμάτων της πόλης της Χαλκίδας, η άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης, η λήψη στατιστικών στοιχείων για προγραμματισμό, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας (στάθμες, παροχές, κατανάλωση ενέργειας) ειδικά όσον αφορά τις εγκαταστάσεις την μείωση των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης και ο αποτελεσματικός διοικητικός έλεγχος.

Περισσότερα: Το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο μέσω ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων με τεχνολογία διασποράς φάσματος σε πρωτόκολλο Ethernet 12,4. Η λειτουργία ελέγχεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα ήτοι α) Τοπικός Έλεγχος ( Local Manual) β) τοπικός αυτοματισμός (παλαιό – Local Auto) και γ) απομακρυσμένος έλεγχος (Remote Auto and Control) .

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • Αισθητήρια Όργανα: Ηλεκτρομαγνητικά Παροχόμετρα, Μετρητής Στάθμης Λυμάτων με υπέρηχους, Μετρητές Στάθμης Εσχάρωσης (l/0)
  • Εξοπλισμός αυτοματισμού: PLC, Radiomodem , Μετρητές ενέργειας , κεραίες, αντικεραυνικά προστασίας
  • Εξοπλισμός Η/Υ : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Server, Client) , Printer, Plotter, Projector, Ups
  • Software: Scada Simatic, WinCC VGO/Siemens

Φορέας κατασκευής : Δ.Ε.Υ.Α ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Χρηματοδότηση : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΘΗΣΕΑΣ» – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ