Οκταόροφη οικοδομή διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και υπόγειος χώρος στάθμευσης – Χαλκίδα

Οκταόροφη οικοδομή διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και υπόγειος χώρος στάθμευσης – Χαλκίδα 2019-10-22T15:06:46+03:00

Project Description

Κατασκευή οκταορόφου κτιρίου σύγχρονων προδιαγραφών με αστική μορφή σε κλασικές γραμμές με εικονικό εξωτερικό διαχωρισμό ιδιοκτησιών που περιλαμβάνει ισόγεια καταστήματα , γραφείακαι κατοικίες καθώς και υπόγειο χώρο με αποθήκες και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Συνολική Δομημένη επιφάνεια: 2189 m2
Κατηγορίες- Πλήθος- Ιδιοκτησιών: Καταστήματα Χ 3 / Γραφεία Χ 1 / Διαμερίσματα Χ 18
Υπόγειες θέσεις στάθμευσης: 18
Υπέργειες θέσεις στάθμευσης: 4

Λεπτομέρειες Έργου

Κατηγορίες: