Κατασκευή οκταορόφου κτιρίου σύγχρονων προδιαγραφών με αστική μορφή σε κλασικές γραμμές με εικονικό εξωτερικό διαχωρισμό ιδιοκτησιών που περιλαμβάνει ισόγεια καταστήματα , γραφείακαι κατοικίες καθώς και υπόγειο χώρο με αποθήκες και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Συνολική Δομημένη επιφάνεια: 2189 m2
Κατηγορίες- Πλήθος- Ιδιοκτησιών: Καταστήματα Χ 3 / Γραφεία Χ 1 / Διαμερίσματα Χ 18
Υπόγειες θέσεις στάθμευσης: 18
Υπέργειες θέσεις στάθμευσης: 4