Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού συστήματος πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης του Ξενοδοχείου Porto Karras στην Χαλκιδική

Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού συστήματος πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης του Ξενοδοχείου Porto Karras στην Χαλκιδική 2019-10-22T18:30:50+03:00

Project Description

Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων αποβλήτων και σχεδίων πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης και προμήθεια εξοπλισμού συλλογής ρυπαντικών ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος όπως πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά, ειδικός εξοπλισμός αποθήκευσης της εταιρίας OPEC Ltd.

Φορέας κατασκευής και χρηματοδότηση: PORT KARRAS AE.
Χρονολογία υλοποίησης: 2007.

Λεπτομέρειες Έργου