Δημιουργία ενός κτιρίου για μια ανοιχτή μονάδα κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Στον σχεδιασμό και την διαμόρφωση του χώρου λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι κανονισμοί άρσης εμποδίων για την διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας.

Κτίριο ανεπτυγμένο σε τρία επίπεδα συνολικού εμβαδού 1.940m 2 ήτοι Α΄ όροφος 372,90 m 2 , ισόγειο 1.309,30 m 2 και υπόγειο Η/Μ 258m 2 . Η αρχιτεκτονική του κτιρίου παρουσιάζει ένα ελεύθερο αντικείμενο στο χώρο σε μια προσπάθεια αποφυγής του ιδρυματικού χαρακτήρα αυτού του είδους των κτιρίων και δημιουργίας ευχάριστων χώρων διαμονής. Η θέση του κτιρίου είναι στα όρια της πόλης των Θηβών δίπλα στο νέο Νομαρχιακό Νοσοκομείο.

​Φορέας κατασκευής: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας Β΄ Γεν. Δ/νση
Χρηματοδότηση : ΣΑΕ 093/2

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιρίου αποτελείται:
Χώρος υποδοχής: 62,20 m2
Διοικητικοί χώροι: 70,25 m2
Χώροι ενημέρωσης και κοινωνικής υποστήριξης: 25,30 m2
Χώροι αποκατάστασης: 418,50 m2
Μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης: 156,80 m2
Μονάδα φιλοξενίας: 220,40 m2
Γενικές υπηρεσίες: 352,00 m2
Χώροι κυκλοφορίας: 287,05 m2
Πληρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός αποτελούμενος από δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αντικεραυνική προστασία και σύστημα θέρμανσης με κεντρική μονάδα κλιματισμού σε συνδυασμό με λέβητα θέρμανσης, ψύκτη και σώματα fancoils. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με τροφοδοσία ηλεκτρικών πινάκων παροχής κρίσιμων φορτίων (φωτισμού κλπ.)
Εσωτερική πισίνα εκγύμνασης θερμαινόμενου νερού (θέρμανση με πλακοειδή εναλλάκτη).