Αποκατάσταση διατηρητέου κελύφους διώροφου γωνιακού κτιρίου που περιλαμβάνει ενίσχυση δομοστατικών στοιχείων (φέρων οργανισμός, τοιχοποιίες, στέγη) με παράπλευρη ανέγερση κτιρίου γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών. Πλευρική επένδυση του νέου κτιρίου με υαλοπετάσματα χωρίς εξώστες και χρήση ειδικών αντανακλαστικών υαλοπινάκων. Ψύξη – θέρμανση του κτιρίου με κλιματισμό.

Συνολική Δομημένη επιφάνεια: 1365 m2

Κατηγορίες- Πλήθος- Ιδιοκτησιών: Καταστήματα Χ 3 / Γραφεία Χ 10

Υπόγειες αποθήκες : 7