Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του νέου οινοποιείου του ΑΣΑΧ στην περιοχή Μύτικα Βασιλικού για την μεταφορά των δραστηριοτήτων οινοποιείας από τις παλαιές εγκαταστάσεις που ευρίσκοντο εντός της πόλεως της Χαλκιδας. Το νέο οινοποιείο κατασκευάστηκε εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 27 στρεμμάτων στην περιοχή καλλιέργειας αμπελώνων του Συνεταιρισμού και διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για παραλαβή, ζύγιση, απορράγιση, συμπίεση, ζύμωση, δίκτυα σωληνώσεων για μετάγγιση , συστήματα διαύγασης και διήθησης, εγκαταστάσεις ψύξης , εμφιάλωσης, δεξαμενές αποθήκευσης γλεύκους και οίνου καθώς και χώρους γραφείων, χώρους προσωπικού, χημείο, βιολογικό καθαρισμό και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις που συμπληρώνουν μια πλήρη αυτόνομη και κάθετη οινοποιητική μονάδα.

Φορέας Λειτουργίας: Α.Σ.Α.Χ.- ΕΥΒΟΙΑ