Κατασκευή εξαώροφου κτιρίου σύγχρονων προδιαγραφών αστικής μορφής σε μοντέρνες γραμμές με υλοποιημένους ασύμμετρους όγκους που περιλαμβάνει ισόγεια καταστήματα , γραφεία και κατοικίες καθώς και υπόγειο χώρο με αποθήκες και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
Συνολική Δομημένη επιφάνεια: 1163 m2
Κατηγορίες- Πλήθος- Ιδιοκτησιών: Καταστήματα Χ 2 / Γραφεία Χ 3 / Διαμερίσματα Χ 9
Υπόγειες αποθήκες : 7
Υπόγειες θέσεις στάθμευσης: 6
Υπέργειες θέσεις στάθμευσης: 3