Απαραίτητα έργα επαναλειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού (ισοδυναμος πληθυσμός: 18.000) με την προσθήκη νέας δεξαμενής καθίζησης, αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος, δεξαμενής υποδοχής βοθρολυμάτων και αγωγού διάθεσης από σωλήνα Φ 315/Σ41 από την έξοδο μέχρι την ακτή και ακολούθως υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων μέχρι βάθους πυθμένα 10m για την ολοκληρωμένη διαχείρηση των λυμάτων, όπως επιβαλλουν οι περιβαλλοντικοι όροι και οι οδηγίες της Ε.Ε.

Φορέας κατασκευής: Δήμος Αλιβερίου

Χρηματoδότηση: Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΑΕ 075/2

Περισσότερα στοιχεία
Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
A) Εντός του περιφραγμένου χώρου του ΒΙΟ. ΚΑ.
• Δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων συνολικού όγκου 200μ3 με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 2 βυτιοφόρων οχημάτων και σύστημα προαερισμού.
• Δεξαμενή καθίζησης κυκλικής διατομής διαμέτρου 12 μ. Περιστρεφόμενη γέφυρα με ξέστρο, υδραυλικές συνδέσεις, νέο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λυμάτων και Η/Μ εξοπλισμός
• Φρεάτιο μερισμού και διάθεσης του επεξεργασμένου προιόντος.

Β) Εκτός του χώρου του ΒΙΟ. ΚΑ.
• Αγωγός διάθεσης από σωλήνα Φ 315/Σ41 L=960m, με φρεάτια ελέγχου σε αποστάσεις των 50μ., φρεάτιο σύνδεσης με τον υποθαλάσσιο αγωγό.
• Μελέτη-Κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης απο σωλήνα PE /Φ 315-10Atm L=220m, κατασκευή τμήματος διαχυτήρα, έρματα αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.