Απαραίτητα έργα επαναλειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού με την προσθήκη νέας δεξαμενής καθίζησης , αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος, δεξαμενής υποδοχής βοθρολυμάτων και αγωγού διάθεσης από σωλήνα Φ 315/Σ41 από την έξοδο μέχρι την ακτή και ακολούθως υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων μέχρι βάθους πυθμένα 10m για την ολοκληρωμένη διαχείρηση των λυμάτων , όπως επιβαλλουν οι περιβαλλοντικοι όροι και οι οδηγίες της Ε.Ε.

Φορέας κατασκευής : Δήμος Αλιβερίου

Χρηματoδότηση : Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΑΕ 075/2

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Α) Εντός του περιφραγμένου χώρου του ΒΙΟ. ΚΑ.

  • Δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων συνολικού όγκου 200μ3 με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 2 βυτιοφόρων οχημάτων και σύστημα προαερισμού.
  • Δεξαμενή καθίζησης κυκλικής διατομής διαμέτρου 12 μ. . Περιστρεφόμενη γέφυρα με ξέστρο , υδραυλικές συνδέσεις , νέο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λυμάτων και Η/Μ εξοπλισμός
  • Φρεάτιο μερισμού και διάθεσης του επεξεργασμένου προϊόντος.

Β) Εκτός του χώρου ΒΙΟ. ΚΑ.

  • Αγωγός διάθεσης από σωλήνα Φ 315/Σ41 L=960m, με φρεάτια ελέγχου σε αποστάσεις των 50μ., φρεάτιο σύνδεσης με τον υποθαλάσσιο αγωγό.
  • Μελέτη-Κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης από σωλήνα PE /Φ 315-10Atm L=220m, κατασκευή τμήματος διαχυτήρα, έρματα αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.