Επέκταση και εκσυγχρονισμός πρότυπης μονάδας τυποποίησης – συσκευασίας μελιού – Χαλκίδα

Επέκταση και εκσυγχρονισμός πρότυπης μονάδας τυποποίησης – συσκευασίας μελιού – Χαλκίδα 2019-10-31T13:13:46+02:00

Project Description

Μετεγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πρότυπης μονάδας τυποποίησης-συσκευασίας μελιού της εταιρείας STAYIA FARM I.K.E σε κτίριο επιφανείας 512 m2 που αποτελείται από χώρο παραγωγής 120 m2, χώρους αποθηκών 275 m2, χώρους βοηθητικούς(αποδυτήρια, WC) και χώρους γραφείων 221m2 .

Κατασκευή εσωτερικού χώρου παραγωγής που καλύπτει πλήρως όλες τις υγειονολογικές προδιαγραφές (Κανον. EK 852/2004) με σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης , αποχέτευσης.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατηγορίες: