Κατασκευή δικτύου ύδρευσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ 100/10Atm, Φ 140,110,90,63, των τροφοδοτικών αγωγών γεώτρησης και υδατοδεξαμενής από σωλήνα ΡΕ 100/10Atm, Φ160, Φ125.

Κατασκευή φρεατίων μετά συσκευών δικτύων (δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενώσεις, πυροσβεστικοί κρουνοί). Κατασκευή υδατοδεξαμενής ωφέλιμου όγκου 400m3. Κατασκευή οικίσκου και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρησης. Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας – τηλεδιαχείρησης και αυτοματισμών.

Φορέας κατασκευής: Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000-2006​

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από σωλήνα ΡΕ/10Atm,Φ63/L=3.569m,Φ90/L=661m, Φ110/L=4.017m, Φ125/L=2.375m, Φ140/L=2.547m, Φ160/L=232,50m.

Κατασκευή φρεατίων αερεξαγωγών και εκκένωσης

Κατασκευή υδατοδεξαμενής επενδυμένης με πέτρα ωφέλιμου όγκου 400m3 και μηχανοστασίου δεξαμενής με συστήματα χλωρίωσης και ανακυκλοφορίας.

Κατασκευή οικίσκου γεώτρησης για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της γεώτρησης.

Εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης 35m3/h mΥΣ

Εγκατάσταση συστήματος αυτόμετης χλωρίωσης οξειδοαναγωγικού δυναμικού και αντλιών ανακυκλοφορίας νερού υδατοδεξαμενής.

Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισηςη (Scada) με σταθμούς ελεγχου (Γεώτρηση – Δεξαμενή), σταθμούς διαρροών και κέντρο ελέγχου.