Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Προκοπίου, Μαντουδίου/Κηρίνθου, κατασκευή αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς λυμάτων του Προκοπίου και Κηρίνθου, των αντλιοστασίων Μαντουδίου και του αγωγού μεταφοράς λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού και ηλεκτρονικό σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης

Φορέας κατασκευής: ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής Ε.Κ.

Κατασκευή τελικού αγωγού μεταφοράς στον Βιολογικό Καθαρισμό 4850m., Προκοπίου 8000m, Κηρίνθου 2347m

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου λυμάτων Μαντουδιου 9463 μ., Προκόπιου 8118 m, Κηρίνθου 4362 m.

Κατασκευή αναμονών σύνδεσης 1171 τεμ.

Κατασκευή πέντε αντλιοστασίων με τον Η/Μ εξοπλισμό τους

Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού με αναμεταδότη