Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα, του αντλιοστασίου Α1 και Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων Α1 και Α2.

Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα στον κεντρικό δρόμο (Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού)- Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων στο χαμηλότερο σημείο του παραλιακού μετώπου για την συγκέντρωση και μεταφορά των λυμάτων. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα υπάρχοντα αντλιοστάσια. Έναρξη λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων στον υφιστάμενο Βιολογικό Καθαρισμό
Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού L= 985 m,
Κατασκευή πρωτεύοντος δικτύου L 792,5 m
Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου L= 948 m

Φορέας κατασκευής: ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Χρηματοδότηση : Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 Επ.Προγ.19 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας / Ιδίοι πόροι