Η επιχειρηματική δράση μας συνοψίζεται σε τρεις τομείς που προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα και συγκεκριμένα στο τομέα που υπάρχει ακόμη αρκετή υστέρηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χώρο (αστική ανάπτυξη), στον τομέα που λόγω του κλίματος και ελληνικής μοναδικής τοπολογίας η χώρα μας είναι ένα από τα ιδανικότερα μέρη στον κόσμο (κατοικίες, τουρισμός) καθώς και οι αγροδιατροφικές δραστηριότητες που είναι μια ανερχόμενη δύναμη και έχει προκαλέσει λόγω της βιοποικιλότητας το ενδιαφέρον όλου του κόσμου.