Η εταιρεία Dominant-Engineering δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό κλάδο που ασχολείται με την μελέτη, την κατασκευή, την διαχείριση και την συντήρηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Η πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας αποτελεί μετεξέλιξη κατασκευαστικού και υποστηρικτικού μελετητικού σχήματος ως αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας απαιτητικής και άκρως ανταγωνιστικής εποχής. Η νέα εταιρεία μεταφέρει συσσωρευμένη εμπειρία από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 που συνδυάζεται πλέον με σύγχρονες μεθόδους, νέα εξελιγμένη τεχνολογία, διαρκή εκπαίδευση και έρευνα.

​Η προσπάθεια αυτή στηριζόμενη στις θεμελιώδεις βάσεις της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας , της δημιουργικότητας, της αξιοπιστίας και της συνεχούς αναζήτησης αποτελεί τα εχέγγυα για την ολοκλήρωση κάθε έργου και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

​Μια στενή ομάδα από επαγγελματίες ειδικούς επιστήμονες, εξέχοντες ειδικούς συνεργάτες και έμπειρο τεχνικό προσωπικό δημιούργησαν το ιδανικό μοντέλο ανάπτυξης. Παράλληλα έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες μπορούμε να αναλάβουμε κάθε πρόκληση στον κλάδο των μελετών και κατασκευών.Οι κύριοι τομείς δράσης είναι η αστική ανάπτυξη (urban development) , η βιομηχανία (industry) και το περιβάλλον (environment) που εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από την τεχνοοικονομική αξιολόγηση, την μελέτη, την αδειοδότηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την συντήρηση και την διαχείριση του έργου.

Από τις συσσωρευμένες και μεγάλης αξίας εμπειρίες έχουμε μάθει πολλά αλλά δεν αφήνουμε να γίνουν συνήθεια ψάχνοντας διαρκώς το καλύτερο. Παράλληλα σε κάθε μας ενέργεια λαμβάνουμε υπ’ όψιν την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και του αειφόρου σχεδιασμού τηρώντας τους πρότυπους κανονισμούς και τις αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές.